صفحه اصلی / مجله تجارت

نقش برجسته شناسه کالا در ثبت سفارش واردات

 

 

ثبت سفارش واردات – نقش برجسته شناسه کالا در ثبت سفارش واردات

اطلاعیه

قابل توجه کاربران محترم؛

به اطلاع می‌رساند، امکان اخذ شناسه کالا برای تعرفه‌های  اعلامی در بخش مستندات تجارت خارجی (فهرست تعرفه های کالایی که استفاده از شناسه کالا در ثبت سفارش واردات الزام میباشد) فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه اقدام نمایند.

شایان ذکر است، استفاده از شناسه کالا برای تعرفه‌های فایل مربوطه در بخش مستندات تجارت خارجی در مهلت زمانی محدود اختیاری است و پس از اتمام این مهلت، استفاده از شناسه کالا در  ثبت سفارش واردات  تعرفه‌مذکور الزامی خواهد شد.

در صورتی که امکان اخذ شناسه کالا برای کالای شما فراهم نمی‌باشد، جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا به یکی از دو روش زیر اقدام نمایید:
کاتالوگ کالای مورد نظر را به پست الکترونیکی سامانه شناسه کالا به نشانی shenasekala@ntsw.ir ارسال نمایید.

در سامانه جامع تجارت گزینه “ثبت و پیگیری مشکل” را انتخاب نموده و در صفحه مربوطه، اقدام به ثبت درخواست در گروه “شناسه کالا”، شاخه “درخواست برقراری امکان اخذ شناسه کالا”، موضوع “عدم امکان اخذ شناسه کالا در تعرفه مشمول” نمایید.

اخذ شناسه کالا برای تمامی گروه‌های کالایی مشمول شناسه کالا، به صورت رایگان و صرفاً به صورت اینترنتی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir صورت می‌گیرد و نیاز به مراجعه حضوری نمی‌باشد.

مجله  تجارت را بخوانید

 

قابل توجه کاربران محترم؛

به اطلاع می‌رساند، امکان اخذ شناسه کالا برای تعرفه‌های  اعلامی در بخش مستندات تجارت خارجی (فهرست تعرفه های کالایی که استفاده از شناسه کالا در ثبت سفارش واردات الزام میباشد) فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه اقدام نمایند.

شایان ذکر است، استفاده از شناسه کالا برای تعرفه‌های فایل مربوطه در بخش مستندات تجارت خارجی در مهلت زمانی محدود اختیاری است و پس از اتمام این مهلت، استفاده از شناسه کالا در  ثبت سفارش واردات  تعرفه‌مذکور الزامی خواهد شد.

در صورتی که امکان اخذ شناسه کالا برای کالای شما فراهم نمی‌باشد، جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا به یکی از دو روش زیر اقدام نمایید:
کاتالوگ کالای مورد نظر را به پست الکترونیکی سامانه شناسه کالا به نشانی shenasekala@ntsw.ir ارسال نمایید.

در سامانه جامع تجارت گزینه “ثبت و پیگیری مشکل” را انتخاب نموده و در صفحه مربوطه، اقدام به ثبت درخواست در گروه “شناسه کالا”، شاخه “درخواست برقراری امکان اخذ شناسه کالا”، موضوع “عدم امکان اخذ شناسه کالا در تعرفه مشمول” نمایید.

اخذ شناسه کالا برای تمامی گروه‌های کالایی مشمول شناسه کالا، به صورت رایگان و صرفاً به صورت اینترنتی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir صورت می‌گیرد و نیاز به مراجعه حضوری نمی‌باشد.

 

 

قابل توجه کاربران محترم؛

به اطلاع می‌رساند، امکان اخذ شناسه کالا برای تعرفه‌های  اعلامی در بخش مستندات تجارت خارجی (فهرست تعرفه های کالایی که استفاده از شناسه کالا در ثبت سفارش واردات الزام میباشد) فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند نسبت به اخذ شناسه کالا در سامانه اقدام نمایند.

شایان ذکر است، استفاده از شناسه کالا برای تعرفه‌های فایل مربوطه در بخش مستندات تجارت خارجی در مهلت زمانی محدود اختیاری است و پس از اتمام این مهلت، استفاده از شناسه کالا در  ثبت سفارش واردات  تعرفه‌مذکور الزامی خواهد شد.

در صورتی که امکان اخذ شناسه کالا برای کالای شما فراهم نمی‌باشد، جهت برقراری امکان اخذ شناسه کالا به یکی از دو روش زیر اقدام نمایید:
کاتالوگ کالای مورد نظر را به پست الکترونیکی سامانه شناسه کالا به نشانی shenasekala@ntsw.ir ارسال نمایید.

در سامانه جامع تجارت گزینه “ثبت و پیگیری مشکل” را انتخاب نموده و در صفحه مربوطه، اقدام به ثبت درخواست در گروه “شناسه کالا”، شاخه “درخواست برقراری امکان اخذ شناسه کالا”، موضوع “عدم امکان اخذ شناسه کالا در تعرفه مشمول” نمایید.

اخذ شناسه کالا برای تمامی گروه‌های کالایی مشمول شناسه کالا، به صورت رایگان و صرفاً به صورت اینترنتی از طریق سامانه جامع تجارت به آدرس ntsw.ir صورت می‌گیرد و نیاز به مراجعه حضوری نمی‌باشد.

 

fa_IRPersian
برای دریافت مشاوره فرم زیر را تکمیل کنید